قالب وبلاگ قالب وبلاگ

کانگ فوتوآ 21 استان خوزستان
 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICAL & PHYSICAL CREATION

���ی ���ی�� �� ���ǐ ���� ��ی� ���یی�


اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر
 
نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390 توسط راهدان پیداویس

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در ورزش های رزمی دارد و حرکتهایی که در ورزش های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و انجام کارهای روزمره می باشد . لباسی که در این هنر رزمی به کار می رود باید از شایط خاصی مانند مواد زیر برخوردار باشد .

1- از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد .

2- تامین کننده میدان حرکتی دست و پا و تنه باشد .

3- نگه دارنده ستون مهره ها در قسمت قوس کمری ( محافظت مهره ها در برابر نیروهای وارده ) باشد .

4- نگهدارنده حرارت بدن باشد و از هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند .

5- از فرم و زیبایی خاصی نسبت به فرهنگ جامعه برخوردار باشد .

 

لباس کانگ فوتوآ طبق همین اصول و با در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است . پیراهن ساده و معمولی که تمام قسمتهای بدن را می پوشاند و از هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند و معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی می باشد تا عرق بدن ا جذب کند .

بطور کلی ظرافت و ذکاوت خاصی در طراحی لباس کانگ فوتوآ  بکار رفته است . کمر شلوار چنان طراحی شده که مهره های قوس کمری را محافظت می کند ( در هنگام وارد شدن نیرو و فشار زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم و آسیب دیدگی آنها جلوگیری می کند ) و در قسمت مچ پا نیز عضلات و زردپی های مچ پا را محکم نگه می دارد و از آسیب دیدگی آنها جلوگیری می کند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند چون اگر پایین شلوار ( قسمت مچ پا ) باز باشد با زدن ضربات ، حرارت پاها با شوک ضربه به بیرون انتقال یافته و باعث هدر رفت انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو و در نهایت منجر به آسیب دیدگی آن می شود . ولی در شلوار کانگ فوتوآ  این موارد به خوبی پیش بینی شده و با بستن مچ شلوار  از هدر رفتن  انرژی پاها جلوگیری می شود .

 

لباس مشکی

سیاهی گر ببینی نور ذات است    ***     به تاریکی درون آب حیات است

اینک رنگ این لباس را از دو نقطه نظر فلسفی و علمی مورد بررسی و مطالعه قار می دهیم :

از نظر فلسفی رنگ سیاه بالاترین رنگ است از این لحاظ که در برابر نفوذ رنگها مقاومت می کند و نفوذ هررنگ بر آن بی اثر است . این نمایانگر آن می باشد که ما نیز در مقابل رنگها و نیرنگهای بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خوش را حفظ خواهیم کرد و رنگ فرهنگ بیگانگان ا به خود نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه و پایه بلند انسانی خود به این دوست داشتن این فرهنگ ( فرهنگ اصیل ایرانی ) فرا می خوانیم .

 

از نظر علمی لباس سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت و ساز تولید شده از دست برود و در خویش نگه می دارد . رنگ سیاه انرژی را در خود جذب کرده و از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند همچنین از پیری زودرس و خستگی و کوفتگی عضلات جلوگیری کرده و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد.

 

هفت رنگ است زیر هفت اورنگ     ***          نیست بالاتر از سیاهی رنگ

  


لباس سرخ

 

رنگ سرخ نشانه خون سرخ کانگ فوکار ( همراه ) و نمایانگر شجاعت و دلاوری و وحشت نداشتن از زخم و جراحت در مبارزه و اعتماد به نفس می باشد . کانگ فوکار با به تن کردن این لباس از نام همراه به یارومه تغییر نام می دهد و آماده برای فعالیت بیشتر و دریافت اطلاعات وسیع تر از طریقت دانایی می شود و نیز همچنین به عنوان دانشجوی دانشکده انشاء تن و روان محسوب می شود . کانگ فوکار بعد از اجرای صحیح 5698 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی مجاز به پوشیدن این لباس می باشد .

 

لباس سفید

 

رنگ سفید نشانه روشنی و پاکی است به نشانه شناخت اسرار درون انسان و شناساندن آنها به دیگران می باشد . راهبر پس از طی 73000 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی با استدلال فکری در حرکات تکنیک و پختگی در فضای فیزیکی و روحی و قدم نهادن به عالم معنا ، به بالاترین درجه که بازنشستگی و پیر کانگ ( پیر طریقت ) می باشد نائل می شود .

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390 توسط راهدان پیداویس

شالبند به عنوان درجه در کانگ فوتوآ  به حساب می آید بدین منظور که کانگ فوکار  ( همراه ) پس از گذراندن مراحلی و پذیرفته شدن در خطوط آن مر احل مفتخر به بستن شالبند آن مرحله می شود . البته قبل از بستن شالبند کامل برای مدتی آن ر ا با یک خط سفید روی آن به کمر می بندد و اصطلاح (( سِیر )) قبل از نام شالبند قرار می گیرد و این بستن شالبند ، همراه با مراسم خاصی صوت می گیرد .

توالی شالبندها در کانگ فوتوآ 21 به صورت ذیل می باشد :

شالبند سفید ، شالبند سبز ، شالبند قهوه ای ، شالبند مشکی ، شالبند سرخ ، شالبند سفید


شالبند سفید

 

اولین شالبند به نشانه آمادگی و ورود به خویشتن خویش است . به شخصی که تازه وارد ، همراه ( کانگ فوکار ) می گویند . این شالبند نشانه مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و به گفته دیگر به فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت ، دارای  هفت خط رادیکال از شالبند سفید با 17909 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی ، فیزیولوژی انسانی و درجه دیپلم دانشکده می باشد .

همراه پس از گذراندن هفت خط این شالبند به درجه شال سیر سبز ( سبز خط سفید ) نائل می گردد .

 

شالبند سبز ( حس تومای تومای )

 

دومین شالبند کانگ فو توآ  می باشد و به معنای رویدن است در فضای فیزیکی و به حرکت  در آوردن ناشناخته های بدن برای تحرک بیشتر است و برای دریافت آن ، همراه ( کانگ فوکار ) می بایستی با هفت همراه هم سطح خود مبارزه نماید و تاحدودی نیز آشنا با مراحل فکری باشد و همچنین باید هفت خط گذرانده شود . به شخصی که این شالبند را دریافت کرده باشد راهدان می گویند .


اشتباهاٌ بعضی تصور می کنند که در این مبارزه باید بدن تحمل ضربات این هفت نفر را داشته باشد در حالیکه شخصی که در وسط قرار گرفته با درایت و تیز هوشی باید بتواند در مقابل حملات هفت مهاجم تکنیک و تاکتیک مناسبی را اتخاذ و کمترین صدمه فیزیکی را داشته باشد  این مبارزه با اجرای هفت تکنیک کاری به تشخیص استاد متوقف می شود .

شالبند قهوه ای ( حس نورما به تو )

 

سومین شالبند کانگ فوتوآ  است که به نشانه سوختن در وراء نیروهای فیزیکی و رویارویی در میدانهای مبارزه می باشد یعنی تجربه گرفتگی و پختگی در فضای فیزیکی و روحی که از یازده خط تشکیل یافته است . در این مرحله راهدان بایستی با سی و پنج راهدان هم سطح خود مبارزه نماید و این دلیل بر تکامل جسمی و فکری راهدان نسبت به سایرین می باشد .

شالبند قهوه ای با 52021 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی با استدلال فکری در حرکات تکنیکی درجه لیسانس می باشد . به شخصی که این شالبند را دریافت کرده باشد راهدار می گویند .

شالبند مشکی ( تاکیون توبرما )

 

چهارمین شالبند کانگ فوتوآ  است که به نشانه عبور از مرز تاریکی ها و نادانیهاست و رسیدن به نور و ورود به دنیای اسرار آمیز نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان ، درجه ابداع و استقلال تن و پژوهش و تحصیل در شش مایگاه با اجرای 3000  تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی در قالب سه خط ، متکی بر استدلال علوم ، ریاضیات ، فیزیک و شیمی به درجه فوق لیسانس می باشد . به شخصی که این شالبند را در یافت کرده باشد راهبان می گویند .

شالبند سرخ ( حس توما به گیتک )

 

پنجمین شالبند کانگ فوتوآ  است که به نشانه شناخت اسرار تن و روان و علوم مهندسی و ریاضیات و فیزیک و روانشناسی و جهان پزشکی و طب سوزنی و ذن می باشد . به معنای گذشتن از خود و در خود فنا شدن و به پایین ترین مرحله انسانی رسیدن و همچون خون برای اداء به جهات جامعه بارور شدن است .

شالبند سرخ راهبری ، توان سازی ، تحقق در انسانها و یا کاوش و پژوهش در خودگرایی در عالم شش مایگاه ، ابداع و خروج از دایره اندیشه ها ( بی زمان )  با درجه دکترا می باشد . به شخصی که این شالبند را دریافت کرده باشد راهبر می گویند .

شالبند سفید

ششمین شالبند کانگ فوتوآ  و در ظاهر همان اولین شالبند است که به نشانه پیر معبد و شالبند بازنشستگی بدنی است . این شالبند به معنای جهان مجهولات ، فراتر از خویشتن ، پختگی و فکر زمان در تفکری بی زمان بودن است . سلسله حالات در تغییرات روح و روان و منطق حالات و حرکات مهر  بقاء تا کی بودن و چگونه بودن ( هستی هستا ) و بیان توان در طریقت دانایی و به عالم معنا ( در زمان بی زمان ) نوشتنی و گفتنی فارق از دانشکده انشاء تن و روان و بازنشستگی با درجه پرفسورا می باشد .

.: Weblog Themes By Pichak :.


در این راه امید پیچ در پیچ / مرا لطف تو می باید دگر هیچ | بدرود | طراحی : کانگ فوتوآ21 کانون اهواز
کانون اهوازکانون اهواز
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic