قالب وبلاگ قالب وبلاگ

کانگ فوتوآ 21 استان خوزستان
 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICAL & PHYSICAL CREATION

���ی ���ی�� �� ���ǐ ���� ��ی� ���یی�


اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 تیر 1390 توسط راهدان پیداویس

1- علم فیزیولوژی

2- انشاء پزشکی

3- روانشناسی تکنولوژی

4- فلسفه گرایی

5- انشاء علوم

6- روح و روان

7- ذن

 

مایگاه اول

علم فیزیولوژی ( فعالیت بدنی انسان ) : جسم پایگاه تن ، که خاصیت جذب و درک آن در اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن است . فرهنگستان تن ( کانگ فوتوآ - 21 ) متکی بر 73000 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی به خود و کرات در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی بر معادلات ریاضی و توان سازی تا مرز جنگاوری به کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و به درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان تن و به ره آیین مهر بقا بکوشیم .

 

مایگاه دوم

انشاء پزشکی : درک بر احوال موجودات زنده و تفکری بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی علم اعصاب فیزیولوژی ( ماده و انرژی ) خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی برمبنای کاوشی نو و ره گرایی در بازتاب جهان ماده ( خاصیت جرمی ) و روان گرایی ( سرعت بی جرمی ) بر روند آموزشی و اساس دانشکده رهنمودن است .

 

 

مایگاه سوم

روان شناسی تکنولوژی : رهنمودن اندیشه  با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات ، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت نابسامانی او را فرمان داده اند . این مایگاه رهنمونی به عصری هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان ، جوانان ، زنان و مردان می باشد و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر نگهبان نمودن است .

 

 


مایگاه چهارم

فلسفه گر ایی : نگرش تفکرآمیز آینده و پژوهشی در ورای شک و افکار و رسیدن به فراسوی مرزی که شکی منطقی ما را به قاطعیت راهبر شود و این تفکریست در جهان و در لحظات بینشی زمان ، فاصله ایست از اندیشه انسان با طبیعت کیهان این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان ، یکسان در درست اندیشیدن و زیر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان رسیدن است .

 

مایگاه پنجم

انشاء علوم : اندیشیدن ، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولید تا تولد اندیشه ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است .

در این مایگاه از زمان علم بر محور فیزیک ، شیمی ، ریاضیات ، اندیشه انسان را پروریده اند و وی را بطور بارور به جهان اسرار آمیز رهنمون کردن است .

 

مایگاه ششم

روح و روان : روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم نمایی تن و روان به ایجاد و تفکر و تمرکز و گونه ای تبدیل ماده بر حرکات بی جرم و تبدیل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات راه پیمودن است . روح و روان در نمودار ، اندیشه انسان و انسان ، شاهکا جهان و اندیشه ، جهان بینی انسان می باشد . پس انسان در برترین توانایان علوم کیهان و هر انسان در زمان ، چس به درک راز جهان و نمود بودن در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است .

  


مایگاه هفتم

ذن : جهان مجهولات ، فراتر از خویشتن ، پختگی و فکر زمان در تفکری بی زمان است . به عالم پنهان جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است . جهان آفرینش را بوییدن و راز هستی بخش را جوییدن است . جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است . به انشاء اسرار فیزیکی تن به ره آورد حالات و حرکات متکی به ریاضیات و روان شناسی ، تکنولوژی علم گرایی ، فلسفه گرایی ، فیزیولوژی ، پزشکی و به روح و روان رسیدن است .نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 تیر 1390 توسط راهدان پیداویس

خط یک ( آناتوآ )

آنا در زبان آذری به معنای مادر است .

آناتوآ به معنای من مساوی تو ، تو مساوی من ، من و تو به معنای ما ، ما یعنی عالم کیهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش می خوانیم .

آناتوآ به معنای شاهین نمای ترازوی آفرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا امروز نهفته است .

آناتوآ با 515 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی تن و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است .

 

خط دو ( آتادو )

آتادو به معنای اسرار خلقت یا هستی ویا نبرد به ترکیب نیستی است .


آتادو با 317 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی تن به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است .

 

 

خط سه ( سوتو )

سوتو به معنای رمز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است .

سوتو با 873 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی در دانشکده انشاء تن و روان به خط سوم است .

 

 

خط چهار ( سام سامائه )

سام سامائه به معنای کاوش است ، به معنای آدمی چیست ؟ انسان کیست و از چیست ؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است ؟ گردیدن انسان به چیست ؟ آیا تصورات انسان تا به امروز چنین است یا فرهنگ توآ پذیری است .

سام سامائه با 5011 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان ، براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

لازم به ذکر است که در سال 1357 جای خط سه و چهار با هم تعویض شد و علت این جابجایی پیچیدگی و ازدیاد حرکات سام سامائه ذکر گردید .

 

  

خط پنج ( مایانا )

مایانا به معنای تو و من ، من و تو ، و طبیعت مربوط به من و تو است .

مایانا تشکیل یافته از حرکات جابجایی با پیچشهای دورانی و استفاده از د ستگاههایی به نام روما در تمرین و مبارزات می باشد .

 

وست مایانه

وست مایانه به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه هاست .

مایانه و وست مایانه مجموعا با 8765 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

 

 

خط شش ( کوانه )

کوانه به معنای تضاد ، صفوف نامناسب انسانی و ناهنجاریهای روانی و عدم آشنایی بر پزشکی ، عالم کیهان و ترسان از ورود  به جهان تفکرآمیز و فلسفه گر ایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده داناییاست.

کوانه با 1145 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

  


خط هفت ( وای ما بتو )

به معنای پنجه زندگی است و این معنی در کانگ فوتوآ   از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها به شناخت و بررسی های زیربناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها است .

وای ما بتو با 3301 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

.: Weblog Themes By Pichak :.


در این راه امید پیچ در پیچ / مرا لطف تو می باید دگر هیچ | بدرود | طراحی : کانگ فوتوآ21 کانون اهواز
کانون اهوازکانون اهواز
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic