قالب وبلاگ قالب وبلاگ

کانگ فوتوآ 21 استان خوزستان
 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICAL & PHYSICAL CREATION

���ی ���ی�� �� ���ǐ ���� ��ی� ���یی�


اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 تیر 1390 توسط راهدان پیداویس

خط یک ( آناتوآ )

آنا در زبان آذری به معنای مادر است .

آناتوآ به معنای من مساوی تو ، تو مساوی من ، من و تو به معنای ما ، ما یعنی عالم کیهان و مجموعه اسرار آشکار و پنهان که راز جهانش می خوانیم .

آناتوآ به معنای شاهین نمای ترازوی آفرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا امروز نهفته است .

آناتوآ با 515 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی تن و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است .

 

خط دو ( آتادو )

آتادو به معنای اسرار خلقت یا هستی ویا نبرد به ترکیب نیستی است .


آتادو با 317 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی تن به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است .

 

 

خط سه ( سوتو )

سوتو به معنای رمز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است .

سوتو با 873 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی در دانشکده انشاء تن و روان به خط سوم است .

 

 

خط چهار ( سام سامائه )

سام سامائه به معنای کاوش است ، به معنای آدمی چیست ؟ انسان کیست و از چیست ؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است ؟ گردیدن انسان به چیست ؟ آیا تصورات انسان تا به امروز چنین است یا فرهنگ توآ پذیری است .

سام سامائه با 5011 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان ، براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

لازم به ذکر است که در سال 1357 جای خط سه و چهار با هم تعویض شد و علت این جابجایی پیچیدگی و ازدیاد حرکات سام سامائه ذکر گردید .

 

  

خط پنج ( مایانا )

مایانا به معنای تو و من ، من و تو ، و طبیعت مربوط به من و تو است .

مایانا تشکیل یافته از حرکات جابجایی با پیچشهای دورانی و استفاده از د ستگاههایی به نام روما در تمرین و مبارزات می باشد .

 

وست مایانه

وست مایانه به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه هاست .

مایانه و وست مایانه مجموعا با 8765 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

 

 

خط شش ( کوانه )

کوانه به معنای تضاد ، صفوف نامناسب انسانی و ناهنجاریهای روانی و عدم آشنایی بر پزشکی ، عالم کیهان و ترسان از ورود  به جهان تفکرآمیز و فلسفه گر ایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده داناییاست.

کوانه با 1145 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

  


خط هفت ( وای ما بتو )

به معنای پنجه زندگی است و این معنی در کانگ فوتوآ   از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها به شناخت و بررسی های زیربناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها است .

وای ما بتو با 3301 تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی براساس دانشکده انشاء تن و روان تشکیل یافته است .

.: Weblog Themes By Pichak :.


در این راه امید پیچ در پیچ / مرا لطف تو می باید دگر هیچ | بدرود | طراحی : کانگ فوتوآ21 کانون اهواز
کانون اهوازکانون اهواز
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic